CZ | DE | Kontakt

Termovizní měření tepelných úniků - nabídka majitelům podstávek

V rámci projektu „Přeshraniční síť pro zachování podstávkových domů“ (č.100015732) , který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Cíl 3 ČR nabízíme majitelům podstávkových domů zdarma měření tepelných úniků.

K dispozici máme:
  • termovizní kameru Fluke TI 27
  • sondu vlhkosti
  • dotykové čidlo teploty
  • vyhodnocovací software
Po dohodě pracovník Společnosti TUR provede na Vašem podstávkovém domě měření a vyhodnocení teplených ztrát Vašeho domu a naši odborníci Vám podají informace o možnostech snížení těchto ztrát s ohledem na specifika podstávkových domů.

Měření si můžete sjednat na tel. čísle +420 602 581 265 nebo na emailu info@tur-sluknovsko.cz

PodrobnostiThermografie – Messung der Wärmeverluste – Angebot für Umgebindehaus Eigentümer

Im Rahmen des „Grenzüberschreitendes Projekt für die Bewahrung der Umgebindehäuser“
Nr. 100015732, welches durch den Europäischen Fond für regionale Entwicklung finanziert wurde im Programm Ziel 3. Wir bieten den Eigentümern der Umgebindehäuser kostenlose Messung der Wärmeverluste.

Wir disponieren:
  • Wärmebildkamera Fluke TI 27
  • Feuchtefühler
  • Berührungssensor der Temperatur
  • Auswertungssoftware
Nach Abmachung realisiert ein Arbeiter der Gesellschaft TUR an Ihren Ungebindehaus die Messung der Wärmeverluste und unsere Fachmänner übergeben Ihnen Infos über Möglichkeiten der Reduzierung dieser Verluste in Bezug auf die Besonderheiten Ihres Umgebindehauses.

Die Messung können Sie bestellen : Tel. Nr. +420 602 581 265 oder info@tur-sluknovsko.cz
Certifikovaní odborníci v oblasti podstávkových domů

Zertifizierte Fachleute auf dem Gebiet der Umgebindehäuser

Termovizní měření tepelných úniků - nabídka majitelům podstávek

Thermograie – Messung der Wärmeverluste-Angebot für Umgebindehaus Eigentümer

Studie průběhu rekonstrukce podstávkových domů / Termovizní studie

Bericht zur Sanierung der Umgebindehäuser Thermografie Studie

AKTUALITY

TISKOVÁ ZPRÁVA KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2020-2021
TISKOVÁ ZPRÁVA KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2020-2021      více >>

KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2019-2020
Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové byl zrekonstruován a slavnostně otevřen 28. října 2015.      více >>